โปรแกรมธุรกิจอุตสาหกรรม
น.ส.กรกฏอินทรพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้าโปรแกรมว่าที่ร้อยตรีมรกตวงศ์อรินทร์
ครู คศ.1นายคเชนเทพจันทรวงศ์
ครู คศ.1น.ส.วรัญญาแจ่มมาก
ครู คศ.1นายเฉลิมพลเขียวหวาน
ครู คศ.1น.ส.พิชญณัฏฐ์ นวลอินทร์
ครูผู้ช่วย น.ส.ดวงกมล ชาวน้ำ
พนักงานราชการ
 


     
     
     
     
     
     
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team