โปรแกรมธุรกิจอุตสาหกรรม
น.ส.กรกฏอินทรพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้าโปรแกรมนายคเชนเทพจันทรวงศ์
ครู คศ.1
รองหัวหน้าโปรแกรม

น.ส.วรัญญาแจ่มมาก
ครู คศ.1น.ส.ดวงกมล ชาวน้ำ
พนักงานราชการ
 


 
นางรติรัตน์ จิตรสม
ครูจ้างสอนนางสาวกาญหทัย ชิณวงศ์

ครูผู้ช่วย

นาย
พัชระ  โฆษาศร
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 

copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team