สื่อการเรียนการสอน

***คลิกรหัสวิชาที่ต้องการเข้าถึง***

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


 

2.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ง20247 การสร้างเว็บเพจ1(ม.3)

  ง20248 การสร้างเว็บเพจ2(ม.3)

  ง23102  การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานคอมพิวเตอร์)(ม.3)

   ง 31101 งานประดิษฐ์   

 

 3.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 ศ22101 ทัศนธาตุทางศิลปะ (ม.2)
 ศ30236 ประติมากรรมนูนต่ำรูปทรงรขาคณิต (ม.4)
  ศ30294 การปั้นประติมากรรมนูนต่ำ (ม.6)

 

 4.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ว21282 เทคโนโลยีสารสนเทศ2 (ม.1)

ว22282 โปรแกรมสำเร็จรูป2 (ม.2/12-2/13)

 ว22282 โปรแกรมสำเร็จรูป2 (ม.2/4-11)

ง20265 แหล่งเรียนรู้ 2 (ม.2)

ว22103 วิทยาการคำนวณ2 (ม.2). 

ง23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี-งานคอมพิวเตอร์(อนิเมชั่น)(ม.3)

ว30297 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ม.4)

ว31282 การสร้างแอนิเมชั่น (ม.4)

ว32281คอมพิวเตอร์กราฟิก (ม.5)

ว33281 การสร้างชิ้นงาน (ม.6)

ว32282การประกอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (ม.5)

ว30286 ความปลอดภัยบนเครือข่าย (ม.6/9ict)


  5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 ส31104  วิชาสังคม 3 (เศรษฐศาสตร์)(ม.4) และวิชาประวัติศาสตร์ไทย 3(ม.5)

 

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 

พ21103 สุขศึกษา (ม.1)

พ22103 สุขศึกษา (ม.2)

 พ23103สุขศึกษา (ม.3)

พ31102 สุขศึกษา (ม.4)

พ30202 วิชาพลศึกษา แฮนด์บอลในร่ม (ม.4/3 ถึง 4/10)

ตอนที่ 1 | 2 3 4 5 6 7 | 8 | 9 10 11 | 12 13 14 15 16 | 17 18 19 |

พ32102 สุขศึกษา (ม.5)

พ30204  พลศึกษา วอลเลย์บอล (ม.5/1-10)

 พ33102   สุขศึกษา (ม.6) -->> แบบทดสอบ <<--

  เรื่อง ภัยพิบัติ และ การช่วยฟื้นคืนชีพ 

 พ30212 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย​ (ม.5/10CP)

 

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 ค32205  การทบทวนการหาค่ามุม  (ม.5/4)


8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ 

 อ30214 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน  (ม.6/2-8)

 

  9. กลุ่มสาระการเรียนรู้พิเศษ โปรแกรมธุรกิจอุตสาหกรรม

ง30258   ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  (ม.4/10 บัญชี)

ง31209 วิชาพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ (ม.4/10 ซีพี) 

ง30293 จริยธรรมทางธุรกิจ

ง30266 กฏหมายแรงงาน (ม.6/10CP) 


10. กลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)

ก21904 วิชาแนะแนว (ม.1)


copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team