รองผู้อำนวยการ


นายวิทยาสุวรรณคีรี

รองผู้อำนวยการชำนาญการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

  

  

นายอภินันท์  ก้อนกลีบ
รองผู้อำนวยการชำนาญการกลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวดวงดารา  เนตรวงค์

รองผู้อำนวยการชำนาญการกลุ่มบริหารวิชาการ
.

นางทัศติญา  แก่นแก้ว

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

 

 


นายสุรศักดิ์  เหิมกระโทก

ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

 

 

copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team