ภาษาไทย | English

  
  
  
   
   
    
    
    
    
    
     
    

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

*คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลครูทั้งหมดจาก EMIS 

นางสาวสิริกรจันทร์ศิริยานันท์

ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

 

นายสมสิทธิ์สุขตลอดกาล
ครู คศ.1


นายธวัชชัยฉายินทุ
ครู คศ.2


นายพงศกรโมกขุนทด
ครู คศ.1นายไอศูรย์บริรักษ์ฉัตรชัย
ครู คศ.1


นายดำรงค์ทาสะโก
ครู คศ.1


นายเตวิชตามวงษ์วาน
ครู คศ.1


นางสาวพัชรีคำราพิช
ครูผู้ช่วย


นางสาวลักขณาศรีรักษา
ครูผู้ช่วย


นายษรยุทธฦาชา
พนักงานราชการ
นางสุนันทาชมสวัสดิ์
ครู
นายวิเนตรแสนสิริ
ครูนายฉัตรชัยหาแพง
ครู   
นายแสวง จำปาทอง
นักศึกษาฝึกสอน
 นายวีระศักดิ์ ทรัพย์พึ่ง
นักศึกษาฝึกสอน 

 

 

copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team