กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

*คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลครูทั้งหมดจาก EMIS

นายปกรณ์บริบูรณ์ทรัพย์

ครู คศ.1

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

น.ส.มลลิกาอินทา
ครู คศ.2

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

   
นางวันทนีย์อนุศาสน์อมรกุล
ครู คศ.3
น.ส.กรกฏอินทรพันธ์
ครู คศ.3
น.ส.วรัญญาแจ่มมาก
ครู คศ.2
น.ส.สุพรรณี แสงนวล
ครู คศ.1น.ส.ดวงกมลชาวน้ำ
พนักงานราชการ
นางมารีนา มะแก้ว
ครูผู้ช่วย น.ส.กาญหทัย ชิณวงศ์
ครูผู้ช่วย ายสมเกียรติ  สายที
ครูผู้ช่วย 
 น.ส.สายม่าน  ภู่หลำ 
ครูผู้ช่วย


โสมอุษา วุฒิปราณี
ครูผู้ช่วย


นางรติรัตน์ จิตรสม
ครูจ้างสอน 

 
       
 
     
       
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team