กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

*คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลครูทั้งหมดจาก EMIS    

นายฐนพงศ์  สอนสะอาด
ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

 


นางนภัคเยี่ยมสมุทร
ครู คศ.2


นายสมศักดิ์ศรีวรการ
ครู คศ.2


น.ส.นวรัตน์จิตรตะโสภะโน
ครู คศ.2


นางสุกัญญาแจ้งเนตร
ครู คศ.3


นางวันทนีย์อนุศาสน์อมรกุล
ครู คศ.3น.ส.กรกฏอินทรพันธ์
ครู คศ.3ว่าที่ร้อยตรีมรกตวงศ์อรินทร์
ครู คศ.1


น.ส.มลลิกาอินทา
ครู คศ.1 
นายคเชนเทพจันทรวงศ์
ครู คศ.1 
 
น.ส.วรัญญาแจ่มมาก
ครู คศ.1
 
นายเฉลิมพลเขียวหวาน
ครู คศ.1
น.ส.วิริฒิพา  พูลมาศ
ครู คศ.1
       
น.ส.สุพรรณี แสงนวล
ครูผู้ช่วยน.ส.พิชญณัฏฐ์ นวลอินทร์
ครูผู้ช่วย


น.ส.นรินดา สุดหล้า
ครูผู้ช่วย 


น.ส.ดวงกมล ชาวน้ำ
พนักงานราชการ
 


   
นายอติชาติแย้มทับทิม
ครู 


นายจาตุรนต์เจริญสุข
ครู

     
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team