ภาษาไทย | English

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

*คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลครูทั้งหมดจาก EMIS    

นายฐนพงศ์สอนสะอาด

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นางสาวรีณาบุญญฤทธิ
ครู คศ.2


นายสมศักดิ์ศรีวรการ
ครู คศ.2


นางสาวนวรัตน์จิตรตะโสภะโน
ครู คศ.2นางสุกัญญาแจ้งเนตร
ครู คศ.3นางนภัคเยี่ยมสมุทร
ครู คศ.2


นางวันทนีย์อนุศาสน์อมรกุล
ครู คศ.3


นางสาวกรกฏอินทรพันธ์
ครู คศ.3


นางสาวจิราพรอ่อนแล
ครู คศ.2


ว่าที่ร้อยตรีมรกตถิรชนะกมล
ครู คศ.1


นางสาวคุณัญญา โคตรประทุม
ครู คศ.2


นายประทาเทพทัพเนตร
ครู คศ.1


นางสาวเขมิกาสมบุญวงศ์ศิริ
ครู คศ.1


 
นายคเชนเทพจันทรวงศ์
ครู คศ.1 


นายอมรเทพทาประโคน
ครู คศ.1


นางสาววรัญญาแจ่มมาก
ครู คศ.1


นางสาวมลลิกาอินทา
ครู คศ.1


นายเฉลิมพลเขียวหวาน
ครู คศ.1


 นายพงศ์พิพัฒน์ทองสหธรรม
ครู คศ.1


นายพัลลภแก้ววงค์ธิ
ครู คศ.1


นายศาตราอุทัยโรจนรัตน์
ครูผู้ช่วย


นางสาววิริฒิพา  พูลมาศ
ครูผู้ช่วย


นางสาวพิชญณัฏฐ์ นวลอินทร์
ครูผู้ช่วย


นางสาวสุพรรณี แสงนวล
ครูผู้ช่วย


นางสาวดวงกมล ชาวน้ำ
พนักงานราชการ
 


     
นายวิทวัสจิตรอารีย์
ครูนายจาตุรนต์เจริญสุข
ครู
 

 น.ส.ปรียาภรณ์ธนโรจน์เมธีกุล
นักศึกษาฝึกสอน

 
     
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team