ภาษาไทย | English

ข่าวประกาศทั้งหมด ››
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
Share

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ

         แจ้งเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554
และประกาศผลการสอบหลังเปิดภาคเรียน
         
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ


 งานทะเบียนและวัดผลกลุ่มบริหารวิชาการ

 

** ทั้งนี้หากมีเหตุที่ทำให้ต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไปจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของโรงเรียน **


ประกาศเมื่อ : 29 ตุลาคม 2554   โดย : จิราพร อ่อนแล
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team