ภาษาไทย | English

ข่าวประกาศทั้งหมด ››
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
Share

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ

         แจ้งเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555
ในทุกระดับชั้น
         
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ


 กลุ่มบริหารวิชาการ
โทร. 02-3830166

 

** ทั้งนี้หากมีเหตุที่ทำให้ต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไปจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของโรงเรียน **


ประกาศเมื่อ : 2 พฤษภาคม 2555   โดย : พนาดร แสนใจ
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team